• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Erasmus + Digital Public Educational Resources for Special Educational Needs Student

 

Nazwa projektu: Digital Public Educational Resources for Special Educational Needs Student
Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków, jakie na nauczycieli, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin wywiera okres nauki online.

Koordynatorem projektu jest pan Wojciech Wieczorek, a jego zastępcą pani Ilona Kobus.

Cele:
1. Rozwijanie umiejętności tworzenia materiałów cyfrowych w zakresie ICT (Information Communication Technology) u nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną
2. Rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami cyfrowymi w zakresie ICT u nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną
3. Zwiększenie świadomego działania nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w kierunku edukacji online i/lub wykorzystania ICT w edukacji
4. Zwiększenie świadomego działania rodziców dzieci niepełnosprawnych wobec edukacji online i/lub wykorzystania ICT w edukacji
5. Ułatwienie rozwoju i/lub ograniczenia regresu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną po edukacji online w okresie pandemii za pomocą ICT/materiałów i metod cyfrowych

Nasi partnerzy:
– Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr. 1 Oradea – Rumunia (koordynator szkoła specjalna)
– Zespol Szkolno-Rewalidacyjny Szkola Życia w Rybniku
– Primary School IV Murska Sobota, Murska Sobota – Słovenia (szkoła specjalna)
– Vocational Special Education High School of Athens, Grecja (zawodowa szkoła specjalna)
– Zubeyde Hanim Ilkokulu, Istanbul – Turcja (szkoła integracyjna)
– Agrupamento de Escolas de Vilela, Paredes – Portugalia (szkoła integracyjna)
– Eurospeak Limited, Dublin – Irlandia (organizacja IT dla edukacji)
– Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Extremadura, Badajos- Hiszpania (organizacja IT dla edukacji)

Założone produkty końcowe projektu:
1. Wirtualna biblioteka zawierająca materiały cyfrowe przystosowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Materiały cyfrowe będą składać się z: krótkich filmów, wirtualnych opowiadań, aplikacji, PPT itp. Materiały te będą odpowiednie zarówno do zajęć online, jak i zajęć twarzą w twarz oraz dostosowane/przeznaczone do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szkół specjalnych lub integracyjnych. Będą one mogły być tłumaczone lub używane bez tłumaczenia przez wszystkich partnerów. Zostaną zorganizowane w 6 głównych obszarach rozwojowych, z poszanowaniem wytycznych z programów nauczania każdego kraju partnerskiego: -rozwój poznawczy -język i komunikacja -umiejętności psychomotoryczne (drobne i duże; kolory, kształt, schemat ciała, orientacja przestrzenno-czasowa) -stymulacja sensoryczna – podstawowe umiejętności (jedzenie, mycie się, ubieranie) – umiejętności społeczno-emocjonalne. Materiały te będą rozwijane na poziomie wieku, dla: – poziomu podstawowego – gimnazjum i zawodowego. Materiały cyfrowe zostaną uruchomione przez specjalistów SEN ze szkół partnerskich, uczestniczących w międzynarodowych lub lokalnych warsztaty i zakończone przy wsparciu firm partnerskich projektu ICT. Materiały będą pilotowane w instytucjach partnerskich, zanim zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności. Wirtualna biblioteka zostanie umieszczona na stronie projektu i promowana za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz konferencji.

2. Poradnik praktyczny „Jak stworzyć cyfrowy materiał edukacyjny?” zawierający aspekty teoretyczne i praktyczne: 50 stron formatu A4 podzielonych na 4 rozdziały: – Rozdział 1: Niezbędne kroki przy tworzeniu materiałów cyfrowych – Rozdział 2: Opis narzędzi i platform do wykorzystania – Rozdział 3: Przykłady opisanych materiałów cyfrowych – Rozdział 4: Zasoby on-line wraz z materiałami wirtualnymi. Praktyczny przewodnik będzie promowany, a następnie rozpowszechniany w formie drukowanej podczas końcowych wydarzeń upowszechniających projekt.

3. Warsztaty na poziomie lokalnym i międzynarodowym, podczas których specjaliści dzielą się swoimi doświadczeniami podczas szkoły online i odpowiednimi narzędziami do tworzenia i adaptacji materiałów cyfrowych

4. Forum dyskusyjne dla profesjonalistów i rodziców, jako grupa wsparcia, gdzie rodzice spotykają się z rodzicami, nauczyciele spotykają się z nauczycielami i rodzice spotykają się z nauczycielem w celu uzyskania profesjonalnych porad, ale także rozwoju emocjonalnego i wsparcia.

5. Digital PER_SEN Konferencje, na których prezentowane będą; wirtualna biblioteka, przewodnik, odbędą się również warsztaty na temat wykorzystania ICT w działalności szkolnej.

 

Wszelkie aktualności Projektu Erasmus + będzie można śledzić w aktualnościach na szkolnej stronie internetowej.

Zapraszamy!

 

 


WIZYTA W HISZPANI / 29-30.03.2022 r. /

RELACJA I FOTOGALERIA


WIZYTA W POLSCE – RYBNIK /16-18.06.2022 r. /

RELACJA I FOTOGALERIA

 


WIZYTA W TURCJI / 28-30.09.2022 r. /

RELACJA I FOTOGALERIA


WIZYTA W IRLANDII/ 20-21.10.2022 r. /

RELACJA I FOTOGALERIA


WIZYTA W SŁOWENII /13-17.03.2023 r./

RELACJA I FOTOGALERIA


WIZYTA W GRECJI / 01-05.05.2023 r./

RELACJA I FOROGALERIA


WIZYTA W RUMUNII / 23 – 24.10.2023 r. /

RELACJA I FOTOGALERIA

 


Prezentacja efektu projektu Erasmus+ „Digital Per_Sen”

Skip to content