• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Psycholog

mgr Łukasz Saganowski
tel.   +48 508 914 911


Godziny konsultacji dla rodziców / opiekunów:

poniedziałek: 14:00 – 15:00
czwartek: 8:00 – 9:00

Istnieje możliwość dostosowania terminu / godziny konsultacji, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Godziny pracy:

poniedziałek: 9:00 – 11:00, 12.00 – 13.00, 14.00 – 15.00
wtorek: 10.00 – 12.00
środa: – 
czwartek: 8.00 – 11.00, 13.00 – 14.00
piątek: 10.00 – 12.00


Psycholog – prowadzi zajęcia z podopiecznymi w formie zajęć indywidualnych, jak i grupowych. Cele i sposoby realizacji są indywidualnie dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Oprócz tego współpracuje z rodzicami oraz zespołem terapeutycznym.

Dla rodzica:
„Czy i kto może zmienić zachowanie?”, „Co człowiek myśli, czuje i dlaczego się tak zachowuje?” Psycholog pomoże podpowiedzieć, dlaczego zachowujemy się tak a nie inaczej. Może to być również czas na usłyszenie własnych myśli. W ramach konsultacji z rodzicem /opiekunem, oferowane jest, min.;
– wsparcie rodzin osób z niepełnosprawnością, wyjaśnianie istoty niepełnosprawności,
– wspomaganie w rozwoju i wychowaniu osób niepełnosprawnych,
– wsparcie w radzeniu sobie z zachowaniami trudnymi dzieci,
– interwencje kryzysowe.
Zapraszamy do współpracy.

Dla ucznia:
Cele realizowane podczas zajęć z psychologiem ustalane są indywidualnie i mogą dotyczyć:
– Wspomagania rozwoju umiejętności poznawczych, inteligencji, w tym min.; przetwarzanie wzrokowe, pamięć długotrwała, szybkość przetwarzania, pamięć krótkotrwała słuchowa i wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie werbalne i abstrakcyjne, umiejętności psychomotoryczne, funkcje wykonawcze związane z umiejętnością uwagi.
– Wspomagania rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, w tym min.; rozpoznawanie emocji u siebie i innych osób, regulacji emocji z uwzględnieniem sytuacji trudnych bądź konfliktowych, strategii społecznych związanych z adekwatnym reagowaniem, wdrażanie do przestrzegania norm współżycia w grupie, wzmacnianie pozytywnych przeżyć, rozwijanie motywacji, wspieranie rozwoju komunikacji za pomocą mowy i/ lub alternatywnych metod komunikacji, rozwoju umiejętności kontroli własnych zachowań i radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.

Skip to content