• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Terapia ręki

Terapia ręki to zabawy i ćwiczenia mające na celu poprawę funkcjonowania rąk i wykonywania płynnych ruchów, co ma wpływ na poziom umiejętności w zakresie samoobsługi, komunikacji, nauki i zabawy.

Terapia skierowana jest do dzieci, które wykazują:
– problemy w wykonywaniu codziennych czynności (np. picie z kubka, ubieranie i rozbieranie się),
– problemy w zabawach manipulacyjnych (np. nawlekanie, lepienie, układanie małych przedmiotów),
– małe tempo uczenia się nowych czynności motorycznych,
– niską szybkość wykonywania ruchów,
– problemy grafomotoryczne (rysowanie, kolorowanie, pisanie),

Do przyczyn niskiej sprawności ręki należą:
– oniżone napięcie posturalne,
– zaburzone i nieadekwatne napięcie mięśniowe,
– problemy z układem równoważnym,
– zaburzenia układu dotykowego i czucia głębokiego,
– obniżona koordynacja wzrokowo – ruchowa,
– problemy z percepcją wzrokową,
– przetrwałe odruchy niemowlęce,
– słaba koncentracja.

Stąd też terapia ręki ma na celu:
– usprawnianie dużej i małej motoryki,
– usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej
– wspomaganie czucia głębokiego i powierzchniowego.

W czasie zajęć wykonywane są w formie zabawy ćwiczenia:
– mięśni brzucha i grzbietu,
– rozruchowo – rozmachowe (angażujące obręcz barkową i ramię),
– manualne (angażujące łokieć i nadgarstek),
– manipulacyjne (angażujące śródręcze i palce).

W naszej szkole terapia ręki prowadzona jest przez oligofrenopedagogów – terapeutów ręki.
W czasie zajęć wykorzystywane są różnorodne pomoce, zarówno specjalistyczne, jak i przedmioty codziennego użytku.
Do dyspozycji uczestników terapii przygotowana została sala, wyposażona w :„basen” do zabaw z wykorzystaniem wody, płynnych mas i materiałów sypkich,
ścienne tablice manipulacyjne oraz ścienne tablice do rysowania i pisania.

 

Przygotowała: mgr Katarzyna Ganobis

Skip to content