• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Przedszkole nr 48

    Przedszkole jest pierwszym etapem kształcenia w naszym Zespole Szkolno – Rewalidacyjnym Szkoła Życia w Rybniku. Dzieci rozpoczynając swoją ścieżkę edukacyjną otrzymują kompletne wsparcie zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniu o Potrzebie Kształcenia Specjalnego, potrzeb wynikających z oceny wielospecjalistycznej przeprowadzonej w placówce oraz z wywiadu z rodzicami.

Pierwszym krokiem przyjęcia do naszej placówki jest szczegółowa rozmowa z Dyrektorem placówki, który znając profil jej funkcjonowania określa możliwości jakie możemy zaoferować dziecku celem wsparcia jego rozwoju. Następnie zespół specjalistów tworzy dla dziecka Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, który zostaje przedstawiony do akceptacji rodziców.

Liczebność grup oraz ich skład uzależniony jest od poziomu funkcjonowania dzieci oraz specyfiki ich niepełnosprawności. W każdej z grup pracuje nauczyciel oraz opiekunka. Istnieje również możliwość realizowania jednorocznego przygotowania przedszkolnego w ramach nauczania indywidualnego w domu danego dziecka. Poza personelem pedagogicznym nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci czuwa, przez cały czas pobytu dzieci w placówce, pomoc medyczna.

Istnieje możliwość aby dzieci były dowożone do placówki busami.

W obecnym roku (2021/2022) zajęcia w przedszkolu odbywają się od godziny 7:00 do godziny 15:00. W tym czasie dzieci uczestniczą w:

  • codziennych 5 – godzinnych blokach zajęć wychowania przedszkolnego, w trakcie których odbywają się zajęcia wynikające z obowiązującej podstawy programowej. W trakcie ich trwania kształtujemy umiejętności związane z samoobsługą dzieci, ich rozwojem emocjonalnym, poznawczym, rozwijaniem kompetencji społecznych, zapewnimy rozwój ruchowy, szczególny nacisk kładziemy na rozwój komunikacji w możliwym dla dziecka zakresie. Wykorzystujemy w tym celu nie tylko rozwój komunikacji werbalnej, ale również komunikację alternatywną i wspomagającą. Więcej na temat tego wsparcia oferowanego w naszej placówce można znaleźć  TUTAJ. Zajęcia przedszkolne uatrakcyjnione są zajęciami dogoterapii, oraz zajęciami muzyczno – ruchowymi.
  • 3 godzinach tygodniowo specjalistycznych zajęć w ramach rewalidacji indywidualnej oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, w skład których wchodzą zajęcia: terapii logopedycznej, terapi zaburzeń integracji sensorycznej, fizjoterapii, korekcji wad postawy, terapii ręki, komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapii wzroku, terapii behawioralnej, terapii Metodą Tomatisa, zajęcia z psychologiem. Więcej na temat poszczególnych terapii można znaleźć  TUTAJ.
  • dobrowolnych 3 godzin dzienne zajęć wychowania przedszkolnego w grupach łączonych dodatkowo płatnych (1 zł za godzinę).

 

Przedszkole decyzją Organu Prowadzącego pracuje cały rok z wyjątkiem 2 tygodni w wakacje. W tym roku szkolnym przedszkole nieczynne jest od (info niebawem)

Bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach tworzymy dla dzieci różnorodne sytuacje społeczne, aby od najmłodszych lat w naturalny sposób wprowadzać je w życie społeczne, dlatego organizujemy:

  • tematyczne wyjścia do miejsc użyteczności publicznej: sklepów, teatru, kina, lasu itp.
  • wycieczki,
  • wyjazdy do Ośrodka Hipoterapii,
  • comiesięczne wyjścia na szkolną Mszę Świętą oraz udział w uroczystościach religijnych dostosowanych do możliwości poznawczych naszych podopiecznych,
  • udział w ProgramieMłodzi SPortowcy Olimpiad Specjalnych w ramach działającego przy zespole Klubu Olimpiad Specjalnych PROMYK Rybnik.

 

Staramy się, aby pobyt dzieci w przedszkolu był przede wszystkim wypełniony zabawą, która w sposób dla nich niezauważalny przyniesie wartości edukacyjne i terapeutyczne.

 Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z naszych zajęć, która najlepiej oddaje codzienność naszej placówki.

Skip to content