• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Bardziej aktywni – bardziej sprawni

Baner Bardzij Aktywni Bardziej Sprawni

O Projekcie:

Od stycznia 2011r. do grudnia 2012r. nasza szkoła realizowała projekt „BARDZIEJ AKTYWNI – BARDZIEJ SPRAWNI”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2.
Budżet projektu to: 661 936,50 zł

Dzięki temu wsparciu nasz zespół został wyposażony w dodatkowe pomoce dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt, została również stworzona sala rehabilitacyjna, ale najważniejszym celem tego projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Archiwum aktualności projektu znajduje się TUTAJ.

W ramach projektu realizowane były:

• Zajęcia specjalistyczne
– logopedia
– komunikacja alternatywna
– rehabilitacja ruchowa
– korekcja wad postawy
– integracja sensoryczna
– zajęcia kompensacyjno wyrównawcze

• Zajęcia rozwijające zainteresowania osób niepełnosprawnych
– kółko teatralno-muzyczne
– kółko plastyczne
– kółko informatyczne
– zajęcia sportowe
– zajęcia gospodarstwa domowego

• Zajęcia kształtujące kompetencje społeczne
– zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
– dogoterapia
– „Akademia Dobrego Wychowania”

• Zajęcia przygotowujące rodziców do współdziałania i wspierania dzieci w rozwoju
– warsztaty dot. problemów wychowawczych
– „Warsztaty dla taty”

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:
Nadzór nad projektem: Dyrektor SZS-P w Rybniku LUCYNA IBROM

Kierownik projektu: KATARZYNA TAJS
Z – ca kierownika projektu: MARTYNA PŁONOWSKA-TROSZKA

Adres mail: aktywni.szsp@interia.pl
Strona internetowa : www.szsp.rybnik.pl, (obecnie www.szsp.szkolazycia.rybnik.pl)
Tel./ fax.:  32 4226407
Biuro projektu:
Specjalny Zespół Szkolno – Przedszkolny
44-217 Rybnik ,  ul. Hibnera 41

logo Kapitał ludzki oraz UE

Skip to content