• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Erasmus + Akcja 1

Logo ERASMUS+
Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej. Projekt został wysoko oceniony i otrzymał 90 punktów na 100 możliwych!!!

Projekt nosi nazwę „Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych”. Jego realizację rozpoczęliśmy z początkiem roku szkolnego 2018/2019. Założenia projektowe wynikają ze zidentyfikowanych potrzeb Specjalnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego (od 01.09.2020 r.  pod nazwą Zespół Szkolno – Rewalidacyjny Szkoła Życia w Rybniku). Zespół dostosowuje swoje działania do zmieniających się potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, dąży do nieustannego podnoszenia jakości świadczonych usług edukacyjnych i wychowawczych. Staramy się poznawać i wdrażać innowacyjne rozwiązania w edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Działania projektowe skierowane są bezpośrednio do nauczycieli Specjalnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rybniku.

  • podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji oraz kreatywnych metod nauczania w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez udział w zagranicznych kursach specjalistycznych;
    poznanie nowoczesnych, innowacyjnych i różnorodnych form pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w zakresie praktycznego i efektywnego stosowania komunikacji alternatywnej;
  • poznanie i wypracowanie na gruncie szkoły ujednoliconych strategii postępowania w czasie występowania zachowań trudnych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, jak również ograniczenia ich występowania;
    podniesienie kompetencji językowych nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem angielskim, rozwinięcie ich kompetencji interkulturowych i społecznych poprzez współdziałanie w zespole międzynarodowym;
  • inicjowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej na rzecz edukacji i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie w celu nadania szkole wymiaru europejskiego poprzez realizację projektów europejskich, dzielenie się dobrą praktyką i wspólne wypracowywanie rozwiązań i strategii.

Projekt zakłada udział nauczycieli w zagranicznych kursach specjalistycznych, a także w wizytach typu job shadowing czyli obserwacji pracy nauczycieli w szkołach europejskich. Odwiedzimy dwie szkoły specjalne w Anglii, dwie w Hiszpanii i jedną na Malcie.

Autorkami projektu są panie: Martyna Płonowska – Troszka oraz Lidia Baranowska.
Obecnym koordynatorem projektu jest pani Martyna Płonowska – Troszka.

Wszelkie AKTUALNOŚCI Projektu Erasmus+ można śledzić w aktualnościach na szkolnej stronie internetowej, na naszym profilu społecznościowym na facebooku, a także na podstronie projektu.

ZAPRASZAMY !!!

 


WIZYTA W QUEENSMILL W LONDYNIE / 19-23.11.2018 r. /

Zdjęcie grupowe uczestników wyjazdu w ramach programu ERASMUS+.

RELACJA I FOTOGALERIA


„ANGIELSKI DZIEŃ” w naszej szkole

Uczniowie oraz prowadzącą imprezę "królową Elżbietą" z makietą londyńskiego autobusu.

RELACJA I FOTOGALERIA


KURS W BARCELONIE / 03-09.02.2019 r. /

Zdjęcie grupowe uczestników kursu.

RELACJA I FOTOGALERIA


WIZYTA W WOODLANDS SCHOOL W LONDYNIE / 11-15.03.2019 r. /

Uczestniczki wyjazdu wraz z dyrekcją londyńskiej szkoły.

RELACJA I FOTOGALERIA


WIZYTA W RAQUEL PAYA W DENII / 06.2019 r./

Zdjęcie grupowe uczestników wizyty.

RELACJA I FOTOGALERIA


„DZIEŃ HISZPAŃSKI” w naszej szkole

Uczniowie tańczący flamenco.

RELACJA I FOTOGALERIA


WARSZTATY Z KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ w naszej szkole

Uczestnicy warsztatów podczas prezentacji multimedialnej.

RELACJA I FOTOGALERIA


WIZYTA W ATENACH W GRECJI / 03.-10 03.2020 r./

Uczestniczki kursu podczas zajęć.

RELACJA I FOTOGALERIA


PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

RELACJA, MATERIAŁY, FOLOGALERIE

Skip to content