• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a
Aktualności
Podsumowanie realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+ Akcja1

Podsumowanie realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+ Akcja1

Powoli dobiega końca realizowany przez nas projekt w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej pod nazwą „Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych”. Jego realizację rozpoczęliśmy z początkiem roku szkolnego 2018/2019. Miał trwać dwa lata jednak z powodu wybuchu pandemii czas został wydłużony do końca sierpnia 2021 roku.

Założenia projektowe wynikały ze zidentyfikowanych potrzeb szkoły i zakładały m.in.:

• podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji oraz kreatywnych metod nauczania w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez udział w zagranicznych kursach specjalistycznych,

• poznanie innowacyjnych i różnorodnych form pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w zakresie praktycznego i efektywnego stosowania komunikacji alternatywnej,

• poznanie i wypracowanie na gruncie szkoły ujednoliconych strategii postępowania w czasie występowania zachowań trudnych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, jak również wdrożenie narzędzi mających na celu ograniczenie ich występowania,

• podniesienie kompetencji językowych nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem angielskim, rozwinięcie ich kompetencji interkulturowych i społecznych poprzez współdziałanie w zespole międzynarodowym,

• inicjowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej na rzecz edukacji i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie w celu nadania szkole wymiaru europejskiego poprzez realizację projektów europejskich, dzielenie się dobrą praktyką.

Nauczyciele biorący udział w projekcie podnieśli swoje kompetencje językowe poprzez udział w kursie języka angielskiego, który odbywał się w szkole w pierwszym roku trwania projektu.

Odbyło się pięć z siedmiu założonych mobilności nauczycieli tj:

1. Wizyta sześciu nauczycielek w szkole specjalnej dedykowanej dzieciom i młodzieży ze spektrum autyzmu Queensmille School w Londynie,
2. Udział dwojga nauczycieli w kursie specjalistycznym „Creative methods in special needs education” w Barcelonie,
3. Wizyta czterech nauczycielek w szkole specjalnej Woodlands School w Londynie,
4. Wizyta czterech nauczycieli w szkole specjalnej Raquel Paya w Denii, w Hiszpanii,
5. Udział dwóch nauczycielek w kursie specjalistycznym „”Digital Storytelling Tools & Educational Video Production – Web 3.0 ”

W czasie wizyt w szkołach specjalnych (job shadowing) nauczyciele poznawali organizację pracy szkół, stosowane metody i wykorzystywane narzędzia zarówno te z zakresu komunikacji alternatywnej jak również nowoczesne, innowacyjne formy pracy oraz materiały multimedialne. Obserwowali wiele różnego rodzaju zajęć indywidualnych i grupowych. Poznali strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, narzędzia służące do ich obserwacji i analizy oraz sprawdzone sposoby zapobiegania ich występowaniu.

 


Zdobytą wiedzę i doświadczenia przekazali innym nauczycielom, dzięki czemu udało się wprowadzić w naszej szkole powszechne wykorzystywanie komunikacji alternatywnej w czasie zajęć edukacyjnych i specjalistycznych. Nauczyciele samodzielnie przygotowywali wiele indywidualnych pomocy opartych na symbolach komunikacji alternatywnej. Pomieszczenia szkolne zostały wyposażone w symbole komunikacji alternatywnej, co ułatwiło uczniom wyrażanie swoich potrzeb oraz przyczyniło się do ich lepszego funkcjonowania w środowisku i usprawniania relacji społecznych. Ponadto pozwoliło na ich pełniejszy udział w zajęciach edukacyjnych. Wprowadzono podpatrzone rozwiązania ułatwiające komunikację uczniów np. tablice wykorzystywane w czasie różnego rodzaju zajęć, posiłków z symbolami „pić”, „jeść”, „dość”, „jeszcze”, smycze z podstawowymi symbolami, które nauczyciele zabierali na plac zabaw, spacery czy wyjazdy. Powstał też tzw.” Przepiśnik” czyli zbiór obrazkowych przepisów, z którego uczniowie korzystają w czasie zajęć w kuchni dydaktycznej.

W szkole powstał zespół do spraw zachowań trudnych. Zespół ten na bazie doświadczeń nauczycieli przygotował arkusze obserwacji, monitorowania i modelowania zachowań trudnych uczniów. Powstały także strategie postępowania w czasie występowania zachowań trudnych u uczniów. W działania prowadzone w szkole włączani byli rodzice uczniów tak by stosowane w pracy z dziećmi metody i narzędzia mogli wykorzystywać również w domu. Dzięki temu poszerzono obszar oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych, co zwiększa szanse na pełniejszy rozwój uczniów oraz właściwe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i społecznej.

Dzięki wizytom w szkołach europejskich nauczyciele poznali też możliwości wykorzystywania nowoczesnych materiałów multimedialnych i technologii, które aktywizują niepełnosprawnych uczniów i zwiększają motywację do pracy. Materiały multimedialne sprawiają, że uczniowie chętniej podejmują nowe zadania i dzięki temu nabywają umiejętności i poszerzają swoją wiedzę. Często odbywa się to w formie zabawy sprawiając, że edukacja staje się prawdziwą przyjemnością.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi pomocami edukacyjnymi, komunikacyjnymi, wypracowanymi narzędziami wspomagającymi obserwację i eliminację zachowań trudnych oraz zbiorem linków do gotowych pomocy edukacyjnych oraz internetowych narzędzi do tworzenia materiałów multimedialnych. Wierzymy, że nasze doświadczenia i wypracowane rezultaty mogą być wykorzystane przez innych pedagogów specjalnych w edukacji i terapii uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.


KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA:

Żyjemy w świecie symboli – kilka słów o komunikacji alternatywnej

Przykładowe tablice komunikacyjne:

PLAN AKTYWNOŚCI NA ZAJĘCIACH WIELKANOC PCS2
TABLICA AKTYWNOŚCI GRA NAWLEKANIE
TABLICA AKTYWNOŚCI KOLORY KSZTAŁTY 
TABLICA AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNA PCS
TABLICA WSKAZYWANIA DO PREZENTACJI – ZABAWKI CO WIDZISZ PCS
TABLICA WYBORU KOLORY PSC

Przykładowe przepisy kulinarne:

DESRER TRUSKAWKOWY – przepis kulinarny w oparciu o symbole MAKATON
GOFRY – przepis kulinarny w oparciu o symbole MAKATON
DESER JOGURTOWY- przepis kulinarny w oparciu o symbole MAKATON – za zgodą Program Rozwoju Komunikacji Makaton – symbole z programu komputerowego SymTab’a

 

Przykładowe teksty piosenek:

” Znam kolory”
” Ogórek”
” Deszczyk pada”

Przykładowe prezentacje SI, hipoterapia:

Hipoterapia przedszkole cz. I
Hipoterapia przedszkole cz. II
SI prezentacja „Kto, co robi?” P IV
SI zagadki symbole pcs cz I
SI sprzęt terapeutyczny cz. I

Filmiki prezentujące czytanie włączające z wykorzystaniem symboli PCS:

 I część – Lenka, wraz ze swoją wychowawczynią, czyta bajkę o „Śwince Pepie”,
II część –  „Świnkę Pepę” czyta Zaki,
III część – Michał poznaje wiersze „Okulary” oraz „Jajko”,
IV częsć – „Kaczkę Dziwaczka” przygotowany w oparciu o symbole PCS poznaje Patryk,
V część  – wspólne czytanie tematycznej książeczki „W marcu jest…”utrwalającej znajomość symboli PSC z zakresu pogody,
VI części –  Patryk czyta książeczkę z serii „Bing”.

 


ZACHOWANIA TRUDNE UCZNIÓW:

Zachowania trudne

Zachowania trudne u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Zachowania trudne – strategie postępowania

 

Arkusz zachowań trudnych 1

Model ABC arkusz zachowań trudnych 2

Arkusz planu modyfikacji zachowania


WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH I TECHNOLOGII:

Wykorzystywanie materiałów multimedialnych w pracy z dziećmi z autyzmem i głębszą niepełnosprawnością intelektualną


 

Zbiór odnośników do poszczególnych relacji i fotodokumentacji z realizacji projektu można znaleźć na naszej podstronie projektu TUTAJ.

 

Tekst: Martyna Płonowska – Troszka, zdjęcia, materiały:  ZS-R Szkoła Życia w Rybniku 

 

FOTOGALERIA AAC:

 

FOTOGALERIA MULTIMEDIA:

W czasie realizacji projektu ERASMUS+ „Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych” powstała także prezentacja video o naszej placówce.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia!!!

 

Powstała także wersja anglojęzyczna tej prezentacji, która znajduję się TUTAJ.

Skip to content