• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Biofeedback

Ekran notebooka z zapisem fal elektromagnetycznych oraz napis biofeedback.

EEG Biofeedback to bezpieczna metoda treningu pracy mózgu opracowana przez amerykańskich naukowców z ośrodka szkolenia astronautów NASA. Dzięki niej nasz mózg uczy się wytwarzać prawidłowe fale mózgowe.

EEG Biofeedback wykorzystuje właściwości ludzkiego mózgu, który w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych. Czasami w mózgu występuje zarówno niedobór, jak i nadmiar fal o pewnych częstotliwościach, co może mieć wpływ na uniemożliwienie danej osobie wykonywania niektórych czynności.

EEG Biofeedback to metoda terapeutyczna zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. To metoda zarówno dla osób zdrowych, pragnących w pełni wykorzystywać swoje możliwości, jak i dla osób z różnymi dysfunkcjami: logopedycznymi, psychicznymi, intelektualnymi, psychologicznymi lub zaburzeniami sprzężonymi.

Pacjent wyłącznie za pomocą swoich myśli, nie używając klawiatury, ani myszki wykonuje zadania przypominające grę komputerową. Polecenia są tu odbierane na poziomie decyzji mózgu, a pacjent uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych – wzmacniać te pożądane oraz hamować te niepożądane.

Diagnoza – przed rozpoczęciem terapii konieczne jest przeprowadzenie badania diagnostycznego (QEEG), które pozwala ocenić działanie mózgu i wskazać obszary dla przyszłej pracy treningowej. Na podstawie wyniku oraz wywiadu tworzony jest indywidualny protokół treningowy. Badanie powtarza się również celem monitoringu i podsumowania efektów terapii.

Terapia – podczas sesji treningowej czynność bioelektryczna mózgu pacjenta jest wzmacniana i zapisywana. Terapeuta na swoim monitorze widzi poszczególne pasma częstotliwości fal. Podczas terapii stymuluje pożądane i hamuje niepożądane pasma fal mózgowych zależnie od klinicznych objawów i wzorców EEG.

Terapia EEG Biofeedback może być wykorzystywana :
– u osób zdrowych (poprawa koncentracji, poprawa szybkości zapamiętywania, efektywności ucznia się, zmniejszenie poziomu stresu),
– u osób z problemami (przy zaburzeniach uwagi, koncentracji, w trudnościach szkolnych tj. dysgrafia, dysleksja, przy nadpobudliwości psychoruchowej, agresji, przy stanach lękowych, depresji, natręctwach, tikach i innych…)
– w chorobach neurologicznych,

EEG Biofeedback dla dzieci jest wykorzystywany jako profilaktyka problemów z uczeniem się, ma znaczący udział w terapii wielu zaburzeń, które w bezpośredni sposób wpływają na efekty szkolne dzieci w różnym wieku takich jak:

– zaburzenia pamięci i uwagi,
– zaburzenia zachowania,
– dysleksja, dysgrafia,
– zaburzenia snu,
– lęki,
– słaba spostrzegawczość,
– niedojrzałość emocjonalna,
– zespół nadpobudliwości psychoruchowej,
– nerwice
– moczenie nocne,
– opóźnienia rozwojowe,
– jąkanie,
– autyzm,
– zespół Aspergera

Uwaga!!! EEG Biofeedback jest metodą medycyny klasycznej – jest wpisany w Międzynarodowy Rejestr Procedur Medycznych.

 

Przygotowały: mgr Aleksandra Kawczyńska, mgr Magdalena Kraska

Skip to content