• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Rada Rodziców

 

Dnia 13 września 2023 r. podczas spotkania wybranych w tym roku szkolnym przedstawicieli Rady Rodziców naszego zespołu, podjęto decyzję co do składu ścisłego prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023 / 2024.

Przewodniczący – pani Magdalena Kupka

Zastępca – pani Dominika Depta

Skarbnik – pani Grażyna Dyka

Chęć pomocy w Komisji Rewizyjnej zdeklarowali:

pani Dezyderia Mika

pani Iwona Ciołek

pani Beata Pucher

pani Izabela Skałbania

 

Składkę na rzecz Rady Rodziców  ustalono w kwocie 100 zł. Rodzice , którzy mają w placówce więcej dzieci płacą tylko jeden raz. Składkę można płacić w ratach miesięcznych po 10 zł, w semestralnych 2x po 50 zł lub w całości jednorazowo na konto RR. Po wczorajszych ustaleniach na zebraniu, przedstawiciele klas i grup zobowiązali się do zebrania wpłat podczas zebrań klasowych, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zapłacić gotówką.
Bardzo prosimy o dopisek przy wpłatach na konto: wpłata na RR za …imię i nazwisko dziecka…. , klasa ….Ułatwi to identyfikację za kogo wpłynęła składka.

Konto RR pozostaje bez zmian:

Konto Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Rewalidacyjnego Szkoła Życia w Rybniku

Bank PKO S.A. 89 1020 2472 0000 6502 0653 7999

 

Sprawozdanie z działalności rady rodziców w roku 2022/2023: Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców 2022 2023

 

Skip to content