• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Rada Rodziców

Dnia 15 września 2022 r. podczas spotkania wybranych w tym roku szkolnym przedstawicieli Rady Rodziców naszego zespołu, podjęto decyzję co do składu ścisłego prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022 / 2023.

 

Przewodniczący Rady – Pani Magdalena Kupka

Zastępca Przewodniczącego – Pan Stanisław Brunowski

Sekretarz – Pani Izabela Skałbania 

Skarbnik – Pani Grażyna Dyka

Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:

1.  Pani Dezyderia Gunia

2. Pani Olimpiad Król

3. Pan Michał Gwoźdź

 

Konto Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Rewalidacyjnego Szkoła Życia w Rybniku

Bank PKO S.A.  89 1020 2472 0000 6502 0653 7999

 

Skip to content