• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Rada Rodziców

Dnia 14 września 2021 r. podczas spotkania wybranych w tym roku szkolnym przedstawicieli Rady Rodziców naszego zespołu, podjęto decyzję co do składu ścisłego prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021 / 2022.

Przewodniczący Rady – Pani Ewa Surma

Zastępca Przewodniczącego – Pani Kornelia Ciślak

Sekretarz – Pani Izabela Skałbania i Pani Magdalena Kupka

Skarbnik – Pani Grażyna Chmielewska i Pani Iwona Ciołek

Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:

1. Pani Grażyna Dyka

2. Pani Magdalena Tkocz

3. Pani Karolina Koska

Skip to content