• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Terapia metodą Tomatisa

    Terapia audio psycholingwistyczna metodą Tomatisa prowadzona celem uzyskania równowagi wewnętrznej, osiągnięciu optymalnego współdziałania ucha i mózgu. Stymulacja może powodować pozytywne zmiany w obszarze:
– komunikacji ogólnej oraz umiejętności związanej z mową, czytaniem i pisaniem,
– orientacji przestrzennej, wyczucia rytmu, zdolności motorycznych, równowagi (stymulacja przedsionka),
– redukcji dystresu, zmiany w sferze emocjonalnej.
Podczas terapii pacjentowi dostarczany jest odpowiednio zmodyfikowany (min. poprzez zmiany tonów, częstotliwości, kanałów) dźwięk w postaci muzyki bądź głosu matki. Stymulacja dostarczana jest za pomocą sygnałów dźwiękowych droga powietrzna (słuchawki) oraz za pośrednictwem jego własnych kości (pobudnik kostny).
Dla każdego ucznia podczas terapii dobierany jest indywidualnie ukierunkowany program; szkoła, dysleksja, dyskalkulia, autyzm, asperger, adha, add, zespół downa, adopcja, porażenie mózgowe, epilepsja.

Przygotował: mgr Łukasz Saganowski

Skip to content