• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Zespół Baj

„Dla człowieka, który nie może mówić,
sztuka stanowi język sam w sobie.

Dla tych, którzy mają trudności w rozumieniu
sztuka wynurza się z głębi ich duszy.

Dla człowieka, który ma trudności
zorganizowanego działania sztuka
sprowadza się do łączenia ze sobą
myśli, kształtów i kolorów w jedną całość.

Dla tych, którzy nigdy nie zaznali
satysfakcji ze swoich dokonań
sztuka niespodziewanie okazuje się
dowodem tego, że może im się udać”

(Florence Ludnis – Katz, Elias Katz Wolność tworzenia)

Działalność Zespołu Teatralnego BAJ – jest ściśle związana z wszechstronnym wspieraniem rozwoju naszych uczniów. Prowadzone zajęcia umożliwiają działania terapeutyczne, kompensacyjne i wychowawcze. Równocześnie jest to wspaniała przygoda dla uczniów – aktorów, którzy uczą się poprzez długą i systematyczną pracę wchodzenia w rolę, ruch, taniec i śpiew. Realizacja tych zajęć pomaga uczniom rozwijać i pogłębiać świadomość samego siebie, odkrywać własne uzdolnienia i możliwości, przełamać nieśmiałość i odrzucić zahamowania psychofizyczne, daje satysfakcję, poczucie samorealizacji, powoduje integrację grupy, kształtuje umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych i rozwiązywania problemów w grupie, pozwala kreować postawy wobec siebie i otaczającej rzeczywistości, podnosi poczucie własnej wartości, buduje zespołową dyscyplinę i odpowiedzialność. Podczas prób i występów rozwija się powoli i niedostrzegalnie w młodych aktorach zdolność samodzielnego myślenia. Odnajdują oni swój własny sposób gry i wyrażania przekazywanych treści.
Przedstawienia przygotowywane przez zespół są dostosowane w formie i treści do możliwości i potrzeb psychofizycznych uczniów. Opiekunowie zespołu starają się odpowiednio ocenić umiejętności podopiecznych i dopasować zadania aktorskie do ich możliwości komunikacyjnych czy ruchowych. Nasze inscenizacje cechują krótkie sceny, taniec, dobrze dobrana muzyka, ciekawa scenografia i efekty specjalne oraz duży ładunek emocji i wyrazista ekspresja. Efekt końcowy często zaskakuje nawet opiekunów. Możliwość szerszego zaprezentowania przedstawienia daje aktorom ogromną radość, zadowolenie, poczucie satysfakcji i pozwala odnosić sukcesy.

Skip to content