• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Comenius 2013-2015

Logo UE oraz Comenius - Program uczenia się przez całe życie

 

 

 

 

 

Comenius Partnerskie Projekty Szkół

Od września 2013r. nasza szkoła realizowała nowy projekt w ramach programu Comenius.

Główną ideą projektu było porównanie oraz stworzenie wspólnych narzędzi (testów, skal i innych dokumentów) opracowanych przez specjalistów z wszystkich szkół partnerskich w celu dokładnej oceny uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do szkół specjalnych oraz klas integracyjnych w szkolnictwie masowym:
– analiza i porównanie systemów edukacyjnych krajów partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa specjalnego i integracyjnego – porównanie i przeanalizowanie procedur związanych z orzecznictwem o potrzebie kształcenia specjalnego i przyporządkowaniem uczniów do szkół specjalnych lub integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i społecznych uczniów,
– analiza i porównanie dokumentacji szkolnej,
– analiza i porównanie sposobów oceniania osiągnięć uczniów (skale ocen, oceny opisowe itp.) na różnych obszarach: zmysły, zachowanie, komunikacja, psychomotoryka.

Dodatkową wartością projektu było nawiązanie współpracy z podobnymi do naszej placówkami w Europie, wymiana doświadczeń pedagogicznych, wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody i środki dydaktyczne, a także możliwość poznawania kultury, zwyczajów i tradycji krajów partnerskich. Nauczyciele uczestniczący w projekcie mieli także okazję do doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Nasi partnerzy:

Bułgaria Bułgarii – miasto Sliwen
Resource Centre – Centrum Pomocy (Ratunkowe)
Pozaszkolna instytucja pomagająca w skutecznej integracji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z całym środowiskiem edukacyjnym.

Słowenia Słowenia- miasto Ljubljana
Institute for blind and partially sighted children – Instytut dla dzieci niewidomych i niedowidzących.
To jedyna tego typu instytucja w Słowenii przeznaczona dla dzieci niewidzących całkowicie i częściowo – w normie intelektualnej oraz niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie. Nauczanie odbywa się w placówce i w macierzystych szkołach uczniów rozmieszczonych w całej Słowenii.

Hiszpania – miasto Gijon
Centre „Ángel de la Guarda” – Centrum Edukacji Specjalnej. Jest to stowarzyszenie osób dotkniętych porażeniem mózgowym. Założone zostało w 1971 roku przez grupę rodziców, aby zaspokoić potrzeby swoich dzieci dotkniętych porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami psychicznymi, ruchowymi i czuciowymi. Szkoła jest przeznaczona dla dzieci od 6 do 18 lat.

Litwa Litwa – miasto Kelme
Kelme Special Education School – Publiczna Szkoła Specjalna. Jest to szkoła podstawowa wraz z internatem dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w wieku 0d 6 – 21 lat. Większość uczniów to mieszkańcy wsi i małych miast, pochodzący z ubogich rodzin.

Projekt realizowany był do lipca 2015 roku. Koordynatorkami projektu były: Ilona Kobus i Martyna Płonowska- Troszka.

 

WYDARZENIA w ramach projektu:

W dniach 19 – 23 listopada odbyło się w Rybniku pierwsze spotkanie partnerów.

Wjazd do Słowenii,

Wyjazd do Hiszpanii,

Wyjazd na Litwę,

Wyjazd do Bułgarii.

 

Skip to content