• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Terapia wzroku

    Zajęcia terapeutyczne z zakresu terapii wzroku skierowane są do osób posiadających dysfunkcje związane z narządem wzroku o różnorodnej przyczynie. Cele realizowane w trakcie zajęć są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości wzrokowych naszych podopiecznych.
    Diagnoza widzenia funkcjonalnego, wykonywana podczas pierwszych zajęć, pozwala na określenie celów poszczególnych działań. Dodatkowo pozwala terapeucie ocenić w jakich warunkach oświetlenia prowadzona będzie terapia oraz jakie bodźce wzrokowe będą używane. Najczęściej w trakcie terapii skupiamy się na rozwijaniu umiejętności posługiwania się wzrokiem poprzez:

  • stymulowanie do patrzenia oraz stymulowanie widzenia,
  • ćwiczenie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z motoryką oczu,
  • rozwijanie pojęć oraz pamięci wzrokowej,
  • rozwijanie percepcji wzrokowej.

 

Reasumując, wszystkie wyżej wymienione działania, mają na celu to, aby w jak największym stopniu usprawnić funkcjonowanie wzrokowe podopiecznych w codziennym funkcjonowaniu.

Przygotowała: mgr Barbara Groborz

Skip to content