• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Rozwijanie percepcji zmysłowej

dziewczynka podczas aktywności rozwijającej percepcję dotykową oraz napis rozwijanie percepcji zmyłsowej.

 

Każdy z nas uczy się i rozwija poprzez zmysły. Wszystkie informacje zmysłowe docierające z ciała i z otoczenia są ważne dla budowania wiedzy o sobie i wiedzy o świecie. Doświadczenia sensoryczne są niezwykle ważne i cenne zwłaszcza w przypadku osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, które z racji swoich ograniczeń ruchowych i poznawczych nie mogą swobodnie i wielozmysłowo samodzielnie poznawać otoczenia i zdobywać wiedzy o nim.
Nasi uczniowie / wychowankowie uczestniczą w różnych formach aktywności oddziaływającej na ich zmysły. Umożliwiając im poznawanie przez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie, smakowanie oraz ruch, pomagamy im tworzyć wielozmysłowy, najbardziej dla nich czytelny obraz rzeczywistości. Czyniąc to musimy stale pamiętać o potrzebach i możliwościach percepcyjnych dziecka i używać tylko takich metod i pomocy, które dają im poczucie pewności, zaufania i bezpieczeństwa. Poprzez stymulację wielozmysłową (odpowiednio dobrane pod względem jakościowymi ilościowym bodźce sensoryczne), staramy się więc pobudzać, ale i ukierunkowywać globalną percepcję naszych uczniów /wychowanków, po to by w maksymalnym stopniu usprawnić ich funkcjonowanie, poprawić mechanizmy kompensacyjne i adaptacyjne, podnieś komfort ich życia i dać im niezbędne poczucie bezpieczeństwa wynikające ze „zrozumienia”(oczywiście na miarę ich indywidualnych możliwości) siebie i otaczającego świata.
     W naszej placówce szeroko pojęte rozwijanie percepcji zmysłowej odbywa się w zasadzie podczas każdego typu zajęć, na poszczególnych szczeblach edukacji i terapii, natomiast forma rewalidacji indywidualnej spełnia dodatkową formę pracy z uczniami / wychowankami, którzy w szczególny sposób potrzebują wzmożonej pracy w konkretnym obszarze funkcjonowania danego zmysłu lub zmysłów.
Podczas zajęć rozwijania percepcji zmysłowej wykorzystuje się różnego rodzaju sprzęty terapeutyczne, pomoce dydaktyczne, zabawki, naturalne materiały, produkty spożywcze i inne. Podstawowym celem jest pobudzanie, uwrażliwianie zmysłów, rozwijanie w ich obrębie. Prawidłowa praca niezbędna jest do adekwatnego odbioru rzeczywistości przez naszych podopiecznych.

Przygotowała: Sonia Koczy

 

 

Skip to content