• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Zapisy do szkoły, ośrodka, przedszkola

ortret ucznia oraz napis zapisy do szkoły, ośrodka, przedszkola

 

Przyjęcie do Przedszkola nr 48 Zespołu Szkolno – Rewalidacyjnego w Szkoła Życia Rybniku  następuje w oparciu o wymienione dokumenty:

  • wniosek rodziców / opiekunów,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
  • oraz opinia o potrzebie zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wydane przez Poranię Psychologiczno – Pedagogiczną (wymagane do kwalifikacji do zajęć WWRD na terenie placówki).

Wniosek rodziców / prawnych opiekunów o przyjęcie do ZS-R Szkoła Życia w Rybniku

Wniosek rodziców – WWRD w ZS-R Szkoła Życia w Rybniku


Przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 38 Zespołu Szkolno – Rewalidacyjnego Szkoła Życia w Rybniku  nr 48 następuje w oparciu o wymienione dokumenty:

  • wniosek rodziców / opiekunów,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
  • świadectwo z poprzedniej klasy (w przypadku, gdy dziecko uczęszcza już do szkoły).

Wniosek rodziców / prawnych opiekunów o przyjęcie do ZS-R Szkoła Życia w Rybniku


Przy przyjęciu do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego  Zespołu Szkolno – Rewalidacyjnego Szkoła Życia w Rybniku (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim) wymagane jest:

  • wniosek rodziców / opiekunów,
  • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych grupowych lub indywidualnych wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedgogiczną.

Wniosek rodziców / prawnych opiekunów o przyjęcie do ORW w ZS-R Szkoła Życia w Rybniku

Skip to content