• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, został powołany w 2020 roku w Rybniku Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, który jest częścią składową naszego zespołu. Otacza on opieką i wspomaganiem specjalistycznym osoby z orzeczeniem o głębokiej niepełnosprawności intelektualnej i potrzebie zajęć zarówno grupowych jak i indywidualnych.
Zajęcia grupowe odbywają się na terenie zespołu w ustalonych na dany rok szkolny grupach rewalidacyjno – wychowawczych. Zajęcia indywidualne prowadzone są przez nauczycieli, a także przez fizjoterapeutę, na terenie domu danego podopiecznego.

Zajęcia w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym odbywają się od 7.00 – 16.00.

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze prowadzone w stałych grupach odbywają się codziennie w wymiarze 4 godzin. Dodatkowo podopieczni OR-W uczestniczą w zajęciach terapeutyczno – rekreacyjnych również prowadzonych w grupach.
Są to:

  • muzykoterapia,
  • arteterapia,
  • dogoterapia,
  • aromaterapia,
  • stymulacja polisensoryczna,
  • zajęcia kulinarne,
  • zajęcia sportowe,
  • zajęcia muzyczno – ruchowe.

 

Podopiecznym przyznane są również, w zależności od potrzeb, zajęcia terapeutyczne indywidualne.
Mogą to być:

 

W ciągu tygodnia dla wychowanków wszytskich grup  zaplanowano poranne  zajęcia grupowe (od 7.00 – do 8.00) i popołudniowe zajęcia relaksacyjne (od 15.00 – 16.00).

Ilość godzin zajęć pozwala na realizację wszystkich wymaganych w orzeczeniach zajęć grupowych i specjalistycznych indywidualnych.

Skip to content