• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a
Aktualności
Podsumowanie projektu Erasmus+ „Digital Per_Sen” w Rumunii

Podsumowanie projektu Erasmus+ „Digital Per_Sen” w Rumunii

W dniach 23 – 24.10.2023 r. w mieście Oradea w Rumunii odbyło się ostatnie podsumowujące spotkanie w ramach projektu Erasmus+ Digital Public Educational Resources for Special Educational Needs Student. Wzięło w nim udział 3 nauczycieli naszej placówki: pan Adam Jurzysta, pan Adam Rek oraz pan Wojciech Wieczorek – koordynator tego projektu w naszej placówce.
Głównym celem pierwszego dnia było omówienie rezultatów projektu – ocena zrealizowanych działań, przedstawienie informacji zwrotnej zebranej od uczestników i grup docelowych. Każda grupa uczestnicząca w projekcie miała za zadanie przedstawienie wyników wydarzeń upowszechniających i planowanie kolejnych kroków w zakresie przyszłego rozpowszechniania i wykorzystywania wyników projektu. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie szkoły dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
W drugim dniu pobytu w Muzeum Țării Crișurilor Oradea odbyła się międzynarodowa konferencja Erasmus+ International Dissemination and Valorisation Conference, która miała na celu rozpowszechnienie wyników działań dwóch realizowanych projektów Erasmus.
Tekst: Adam Rek, zdjęcia: ERASMUS+
Skip to content