• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a
Ogłoszenia
Ogłoszenie Dyrektora zespołu dotyczące funkcjonowania naszej placówki w dniach 12.04-16.04.2021 r.

Ogłoszenie Dyrektora zespołu dotyczące funkcjonowania naszej placówki w dniach 12.04-16.04.2021 r.

Szanowni Rodzice.

Informuję, że MEiN w rozporządzeniu z dnia dzisiejszego wydłużyło do 16-go kwietnia 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Tak jak poprzednio ograniczenia nie dotyczą przedszkoli specjalnych.

W związku z powyższym zajęcia wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 w dniach od 12.04 –16.04. 2021 r. odbywają się według planu.

Planowe zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju w tym czasie odbywają się za zgodą rodziców dzieci. Bardzo proszę, jeżeli wyrażają Państwo na nie zgodę o przesłanie stosownego oświadczenia o treści:

,,Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka ………(imię i nazwisko) w zajęciach z wczesnego wspomagania rozwoju w terminie od 12.4. – 16. 04.2021 r. na terenie Przedszkola nr 48 w Rybniku”.
Podpis rodzica / opiekuna

Oświadczenie proszę przesyłać na pocztę jako treść maila: sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl lub dostarczyć do sekretariatu w wersji papierowej.

Działalność Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w wyżej wymienionym terminie, jest możliwa tylko za zgodą rodziców podopiecznych ośrodka.
Proszę rodziców, którzy zdecydują się na posłanie dzieci do placówki lub w przypadku nauczania indywidualnego na zajęcia na terenie domu, o przesłanie oświadczenia
o treści:

,,Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka …….(imię i nazwisko) w zajęciach na terenie ZS-R Szkoła Życia w Rybniku w terminie od 12.04. – 16.04. 2021 r.”
Podpis rodzica / opiekuna.

Oświadczenie proszę przesyłać na pocztę jako treść maila: sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl lub dostarczyć do sekretariatu w wersji papierowej.

Decyzją dyrektora działalność Szkoły Podstawowej nr 38 w Rybniku w terminie od 12.04. – 16.04.2021 r. pozostawiam bez zmian.
(W przypadku uczniów SP nie jest wymagane jakiekolwiek oświadczenie).

Zajęcia w całej placówce prowadzone są z zachowaniem reżimu sanitarnego i wewnętrznej procedury związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Sytuacja w placówce jest stabilna i oby pozostała taka do końca a o ewentualnych zmianach dotyczących sytuacji epidemicznej na terenie placówki lub sposobu jej funkcjonowania, będą Państwo informowani na bieżąco.

Życzę Państwu oczywiście dużo zdrowia. Dziękuję za wszystkie nadesłane i przekazane życzenia świąteczne oraz dziękuję za współpracę w stosowaniu się do wszystkich wytycznych związanych z obecną sytuacją epidemiczną.
Agnieszka Antosz,
Dyrektor ZS-R Szkoła Życia w Rybniku

Skip to content