• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a
Aktualności
Dane do kontaktu z Zespołem ds. Wspierania Szkół w Zakresie Udzielania Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Dane do kontaktu z Zespołem ds. Wspierania Szkół w Zakresie Udzielania Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

 

Dane do kontaktu z Zespołem ds. Wspierania Szkół w Zakresie Udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Delegaturze w Rybniku Kuratorium Oświaty w Katowicach w roku szkolnym 2021/2022

 

Członkowie zespołu Dane do kontaktu

 

Terminy dyżurów dla uczniów, rodziców, nauczycieli i specjalistów
Grażyna Bagińska-Rojek

– zastępca Dyrektora Delegatury w Rybniku Kuratorium Oświaty w Katowicach

ul. 3 Maja 27, 44-200 Rybnik

tel. (32) 4223802 wew. 124 lub (32) 6058124

g.baginska-rojek@kuratorium.katowice.pl

 

poniedziałek: 13.00 – 15.00

 

Aleksandra Derska – starszy wizytator Delegatury
w
Rybniku Delegatura w Rybniku Kuratorium Oświaty w Katowicach
ul. 3 Maja 27, 44-200 Rybnik

tel. (32) 4223802 wew. 135 lub (32) 6058135

a.derska@kuratorium.katowice.pl

środa: 13.00 – 15.00
Agnieszka Janiszewska-Podgórny – wizytator Delegatury w Rybniku Kuratorium Oświaty
w Katowicach
ul. 3 Maja 27, 44-200 Rybnik

tel. (32) 4223802 wew. 136 lub (32) 6058136

a.janiszewska-podgorny@kuratorium.katowice.pl

wtorek: 13.00 – 15.00
Adam Kocjan – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku ul. Kościuszki 55, 44-200 Rybnik

tel. (32) 4210772

a.kocjan@ppprybnik.pl

wtorek: 9.00 – 11.00
Mariola Kujańska – dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku oraz Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr ul. Gwarków 14, 44-200 Rybnik

tel. 602-446-751
kujanskamariola@gmail.com
poniedziałek: 11.00 – 12.00
Iwona Miler – dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Osiedle 1 Maja 16A, 44-304 Wodzisław Śląski

tel. (32) 7293242

dyrektor@podn.wodzislaw.pl  

czwartek: 12.00 – 14.00
Sylwia Bloch – dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4A, 44-200 Rybnik

tel. (32) 4247472

kz@wom.edu.pl

piątek: 12.00 – 14.00
Skip to content