• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a
Ogłoszenia
Ogłoszenie Dyrektora zespołu dotyczące funkcjonowania naszej placówki w dniach 29.03-09.04.2021 r.

Ogłoszenie Dyrektora zespołu dotyczące funkcjonowania naszej placówki w dniach 29.03-09.04.2021 r.

Szanowni Rodzice.
Odnosząc się do informacji dotyczących czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolach informuję, że zgodnie z projektem rozporządzeniem MEiN, ograniczenie funkcjonowania w systemie oświaty nie dotyczy przedszkoli specjalnych.
W związku z powyższym zajęcia wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 w dniach od 29.03 – 09.04. 2021 r. odbywają się według planu.
Planowe zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju w tym czasie odbywają się za zgodą rodziców dzieci.
Bardzo proszę, jeżeli wyrażają Państwo na nie zgodę o przesłanie stosownego oświadczenia o treści:

,,Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka ………(imię i nazwisko) w zajęciach z wczesnego wspomagania rozwoju w terminie od 29.03.  –  09. 04.2021 r. na terenie Przedszkola nr 48 w Rybniku”.
Podpis rodzica / opiekuna

Oświadczenie proszę przesyłać na pocztę jako treść maila: sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl lub dostarczyć do sekretariatu w wersji papierowej.

Działalność Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w wyżej wymienionym terminie, jest możliwa tylko za zgodą rodziców podopiecznych ośrodka.
Przypominam jednocześnie, że dni 01, 02 oraz 06 kwietnia 2021  r. pozostają dla podopiecznych Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dniami wolnymi od zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
Proszę rodziców, którzy zdecydują się na posłanie dzieci do placówki, o przesłanie oświadczenia o treści:

,,Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka …….(imię i nazwisko) w zajęciach na terenie ZS-R Szkoła Życia w Rybniku w terminie od 29.03. – 09.04. 2021 r.”
Podpis rodzica / opiekuna.

Oświadczenie proszę przesyłać na pocztę jako treść maila: sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl lub dostarczyć do sekretariatu w wersji papierowej.

Decyzją dyrektora działalność Szkoły Podstawowej nr 48 w Rybniku w terminie od 29.03. –  09.04.2021 r. pozostawiam bez zmian.
(W przypadku uczniów SP nie jest wymagane jakiekolwiek oświadczenie).

Zajęcia w całej placówce prowadzone są z zachowaniem reżimu sanitarnego i wewnętrznej procedury związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
O wszystkich ewentualnych zmianach dotyczących sytuacji epidemicznej na terenie placówki lub sposobu jej funkcjonowania, będą Państwo informowani na bieżąco przez wychowawców i stronę internetową.

Życzę Państwu, całym rodzinom oraz wszystkim podopiecznym zespołu dużo wewnętrznego spokoju i zdrowia w tym przedświątecznym czasie. Pozdrawiam serdecznie.
Agnieszka Antosz,
Dyrektor ZS-R Szkoła Życia w Rybniku

 

Skip to content