• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a
Ogłoszenia
Ogłoszenie dla rodziców, opiekunów dotyczące działalności naszej placówki w świetle najnowszych obostrzeń.

Ogłoszenie dla rodziców, opiekunów dotyczące działalności naszej placówki w świetle najnowszych obostrzeń.

Szanowni Rodzice.
Informuję, że placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Zasady działania szkół i placówek specjalnych również pozostają bez zmian. W związku z powyższym, cały zespół kontynuuje swoją działalność dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą na takich samych zasadach jak do tej pory. Dziękuję przy tej okazji Państwu za zrozumienie i dostosowywanie się do procedur stosowanych w zespole, minimalizujących ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19.
Cieszę się, że nasi podopieczni i pracownicy cieszą się zdrowiem i praca w placówce cały czas trwa.

Życzę zdrowia całym rodzinom i serdecznie pozdrawiam.
Agnieszka Antosz
Dyrektor ZS-R Szkoła Życia w Rybniku

Skip to content