• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a
Aktualności
Z okazji Światowego Dnia Książki…

Z okazji Światowego Dnia Książki…

    Dnia 23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki
Z tej okazji serdecznie zapraszamy na kilka krótkich tematycznych filmików, w których prezentują się przedszkolaki z grupy P IV naszego Przedszkola nr 48.
Czytanie włączające realizują z pomocą alternatywnych i wspomagających form komunikacji, korzystając z symboli PCS, niektórzy uczą się już czytania. Każdy z nich w zindywidualizowany sposób.

 

W prezentowanych fragmentach zajeć przedszkolnych z zakresu AAC i czytania włączającego dzieci czytają z pomocą swojej wychowawczyni pani Lucyny. Warto jednak dodać, że jest to efekt pracy zarówno wychowawcy, jak i logopedów, którzy  podczas zajęć terapeutycznych realizują z naszym podopiecznymi alternatywne i wspomagające  formy komunikacji, ćwiczą mowę, a także czytanie – wg możliwości danego dziecka. Także podczas innych zajeć przedszkolnych nasze przedszkolaki, mają okazję utrwalać zdobyte umiejętności w zakresei AAC. Nie zapominamy o rodzicach, którzy pełnią ważną rolę w procesie nauki i utrwalania wspomagającej komunikacji, czy czytania.

Tekst: Magdalena Kasprzak, prezentacje: Lucyna Łazarska

Skip to content