• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Zajęcia

 

Szkoła jest czynna w godzinach 700– 1600 .
Uczniowie przychodzą do szkoły pod opieką rodziców (opiekunów) lub samodzielnie.
Znaczna część uczniów korzysta z transportu busem (wg ustalonego harmonogramu).

 

700– 800

Odbywają się zajęcia świetlicowe oraz niektóre zajęcia specjalistyczne.

800

Zajęcia w zespołach klasowych  rozpoczynają się od  8.00 (wg planu). Podczas przerwy uczniowie mają możliwość zjedzenia obiadu, biorą także udział w zajęciach organizowanych przez dyżurujących nauczycieli.

1200 do 1600

Kontynuowane są zajęcia w zespołach klasowych oraz indywidualnie. Uczniowie, którzy przebywają w szkole dłużej niż to wyznacza plan lekcji dla danej klasy, uczestniczą w zajęciach świetlicowych.

Skip to content