• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a
Aktualności
Rozpoczęliśmy oficjalnie nowy rok szkolno – przedszkolno – terapeutyczny 2021/2022

Rozpoczęliśmy oficjalnie nowy rok szkolno – przedszkolno – terapeutyczny 2021/2022

W naszej placówce dnia 1 września 2021 r. miało miejsce oficjalne rozpoczęcie nowego roku szkolengo, a z uwagi na charakter placówki także i przedszkolnego, terapeutycznego i rewalidacyjnego.
Uczniowie, przedszkolaki i podopieczni wraz z rodzicami wzięli udział w inauguracji roku. Uroczystość kolejny rok, z powodu restrykcji, miała charakter bardziej kameralny – z podziałem na poszczególne podjednostki placówki.
Szczególnie powitano nowych przedszkolaków oraz pierwszoklasistów, którzy z rąk Dyrekcji i swoich wychowawców otrzymali upominki Prezydenta Miasta (powitalną mini wyprawkę, złożoną z kilku przydatnych w szkole drobiazgów, oznaczonych symbolami miasta). Po tym jak Dyrekcja placówki przekazała najistotniejsze informacje Rodzicom naszych wychowanków, jak i złożyła życzenia powodzenia i sukcesów na kolejny etap edukacji i terapii, a nowym podopiecznym szybkiej aklimatyzacji, odbyły się spotkania w poszczególnych grupach i klasach.
Na ten nowy rok szkolno – przedszkolno – rewalidacyjny  życzmy Wszystkim, zarówno dzieciom i młodzieży, jak i rodzicom, opiekunom:
powodzenia, zdrówka, sukcesów i sporo energii oraz wzajemnej życzliwości!!!
3,2,1,0 START !!!

Skip to content