• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a
Ogłoszenia
Ogłoszenie dotyczące nauczania hybrydowego

Ogłoszenie dotyczące nauczania hybrydowego

Szanowni Rodzice, informuję, że ze względu na nowe przypadki zarażenia wirusem SARS-CoV-19 wśród personelu placówki, zapadła decyzja o zmianie trybu nauczania w naszym zespole. Na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i zgody Organu Prowadzącego, placówka do 17-go listopada 2020 r. będzie działała w systemie hybrydowym. Oznacza to, że pracować będziemy stacjonarnie i zdalnie jednocześnie.
Na zdalne nauczanie będą kierowani uczniowie, którzy mieli kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 i wobec których, należy zastosować nadzór na terenie domu. Narzędziem do komunikacji w takim przypadku, pozostaje znana Państwu z poprzedniego okresu zdalnego nauczania, platforma Google classroom, na której zamieszczane będą treści i zadania do realizacji dla uczniów na czas zdalnego nauczania. Szczegółowych informacji każdorazowo udzielą Państwu wychowawcy.
Pozostali uczniowie / podopieczni mają możliwość kontynuowania zajęć w placówce według planu zajęć. Przypominam przy tej okazji o zasadzie przyprowadzania do placówki dzieci bez objawów chorobowych i o Państwa dostępności telefonicznej w razie potrzeby.
Mam nadzieję, że takie działania zapobiegną rozprzestrzenianiu się koronawirusa, dając jednocześnie możliwość kontynuowania edukacji i rewalidacji Państwa dzieci.
Dzisiejsze decyzje Pana Premiera nie zawierają dostatecznej ilości szczegółów dotyczących szkolnictwa specjalnego. Poinformuję Państwa na stronie internetowej o ewentualnych decyzjach, po zapoznaniu się z rozporządzeniem.

Życzę wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości na co dzień.

Agnieszka Antosz
Dyrektor ZS-R Szkoła Życia w Rybniku

Skip to content